Bireysel Terapi

Bireysel terapi, terapistin, danışanın kendisiyle birlikte yürüttüğü seanslardır. Bireysel terapi, danışa uygulanan bir metot değil, danışan ile uygulanan bir metottur. Bu yöntem, danışan ve terapistin birlikte ele alabileceği problemler için başvurulan temel yollardan biridir. Danışanın, problem veya problemlerini ortaya koymasına, terapistiyle problemlerini tek tek ele almasına ve ortaya konan problemlerin analiz edilerek çözümlenmesine imkân tanır. Bireysel terapiler, grup ya da aile terapileri gibi başka uygulamalarla beraber de kullanılabilir.

Bireysel terapide ele alabileceğimiz konular arasında;

depresyon,

korkular,

panik atak,

stres,

öfke patlamaları,

kendini ifade etmede güçlük,

uykusuzluk,

ilişki problemleri,

performans (örn: iş ya da sınav) kaygısı,

takıntılı davranış ya da düşünceler,

yeme bozuklukları,

yas,

travma sonrası stres problemleri,

cinsel sorunlar,

ve kişilik bozuklukları olabilir.

Son Yazılar