Çift ve Evlilik Terapisi

Çift terapisi evli olan ya da olmayan çiftlerin karşılaştıkları sorunları ele alıp çözüme ulaşmayı hedefleyen bir terapi modelidir. Bu terapide, çiftler arasında terapist tarafından yönlendirilen konuşmalara yer verilir.

Genel olarak çiftler birlikte seanslara katılırlarken bazen tek bir kişiye de ilişkisi baz alınarak çift ve evlilik terapisi uygulanabilir. Bu terapide, çiftlerin birbirlerini daha iyi anlaması ve karşılaştıkları problemleri çözümleyerek ilişkilerine yardımcı olmak hedeflenir. Bu terapi yaklaşımında çiftlerin, uzman terapistin yönlendirmesi altında birbirlerine ve ilişkilerine karşı açık olmaları amaçlanır. Bu sayede ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve ilişkiye yönelen negatif düşünceler çözüme ulaşır. Amaç, çiftlerin iletişim kanallarını açarak birbirlerini doğru anlamalarına yardımcı olmaktır. Çiftlerin iletişim engellerini şu şekilde özetlemek mümkündür;

 

Seçici Dikkat: Bireylerin ilişkilerde ortaya çıkan olayların sadece belli yönlerini fark etmesi, diğer yönlerini atlaması.

Atıflar (yüklemeler): Eşinin hareketlerini etkileyen unsurlara dair çıkarımlar.

Beklentiler: İlişkide belli olayların meydana gelme ihtimaline dair tahminler.

Varsayımlar: İnsanların ve ilişkilerin genel özelliklerine dair inançlar.

Standartlar: İnsanların ve ilişkilerin “olması gereken” özelliklerine dair inançlar.

Genç Çiftler,

Hala birbirini sevdiğini söyleyen çiftler, 

İlişkilerini kurtarmak istediklerini belirten çiftler, 

Terapiye ve değişime açık olan çiftler.

  • Yardım almak için çok uzun süre beklemiş olan çiftler,

    Problemlerinin kendine özgü olduğunu ve başka çiftlere benzemediğini düşünen çiftler,

    Evliliklerini korumak için önerilere ve değişime kapalı olan çiftler.

Dünyada 1970’de başlayan ve bugüne kadar devam eden, çiftlerle yapılan ilk ve en kapsamlı bilimsel araştırmalar olma özelliği taşıyan ve bu bilgilere dayanan,  Dr. John Gottman’ın psikoterapi yöntemidir.

Çiftlerin yaşadıkları sorunların ayrıntıyla incelenmesi, Gottman yöntemiyle ilişki geleceğinin % 94′lük bir doğruluk oranı ile değerlendirilmesi ve çiftlerin ihtiyaç duydukları desteğin en etkin şekilde verilmesi sağlanmaktadır.

Çift terapisiyle, siz, eşiniz ve terapist, ilişkinizi etkileyen durumların yanı sıra ilişkideki güçlü yanları ve zorlandığınız alanları görme fırsatı bulabilirsiniz. Çift terapisti ilişkiniz ile ilgili ayrıntıları keşfetmeniz için size yardımcı olur ve ilişkinizin daha iyi gitmesi için gerekli olan iletişim şekilleri, roller ve modellerini öğrenmeniz ve uygulamanız için sizi destekler.

İyi bir ilişki problemsiz değildir, problemleri ile uğraşan ve sıkıntıları göz ardı etmeyen ilişkidir. Çiftler çatışmalarını olumlu bir şekilde nasıl yönetebileceklerini bilmiyorlarsa ilişkideki sıkıntıları çözmek, yeniden yapılandırmak ya da tamir etmek neredeyse imkansızdır.

Uzun yıllardır çiftler, evlilikler ve ilişkiler üzerine veri toplayan John Gottman, ilişkide mutsuzluğun ve ayrılmanın en büyük nedeni olarak bir çatışmanın ardından gerekli onarma çalışmasının yapılamamasını neden olarak göstermektedir. Çift terapistleri, bir ilişkiyi geliştirmenin, eski ve yeni sorunları çözmenin ilk adımının çiftlere duygularını nasıl yöneteceklerini, sakin kalmayı, sağlıklı iletişim becerileri kullanmayı öğretmek olduğunu bilirler. Bunu fark eden ve uygulamaya geçiren çiftlerin kendilerini ilişkileri ile ilgili olumlu ve birbirlerine daha yakın hissetmeleri sağlanır.

Çift terapisine düzenli olarak devam eden pek çok çiftin ilişkilerini kurtarmak ve geliştirmek anlamında fayda sağladığı pek çok bilimsel araştırmada da kanıtlanmıştır.

Son Yazılar